Khoan phá bê tông tại huyện Bình Chánh

Khoan phá bê tông tại huyện Bình Chánh