Khoan phá bê tông tại huyện Củ Chi

Khoan phá bê tông tại huyện Củ Chi